Etter 1. september 2013 er det ifølge Europaparlamentets og rådets forordning (EC) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 og tilhørende underforordninger, krav til sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning av fluoriserte veksthusgasser (ofte kalt F-gasser) som bl.a. benyttes i visse gasslokkesystemer. Konsekvensene kan bli store for de som ikke har gyldig sertifikat, men som likevel tar sjansen på å utføre arbeid som omfattes av forordningen.

BTF har bistått Isovator AS som er forordningens evaluerings- og sertifiseringsorgan i Norge med å implementere forordningen. Les mer...