I følge Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn m/veiledning er det eier av brannobjekt som har ansvaret for at kvalifisert personell foretar regelmessig vedlikehold av bl.a. vannbaserte slokkeanlegg, håndslokkere og brannslangetromler.

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell har gitt ut en informasjonsbrosjyre om dette og hva de tilbyr, slik at anlegg og brannslokkemateriell er funksjonsdyktig den dagen de skal tas i bruk.