Standard Norge har gitt ut revidert utgave av NS 3910:2015 "Brannmateriell – Vedlikehold av håndslokkere" og kan kjøpes her

Standarden beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres, og den er et uunnværlig verktøy for alle som arbeider med kvalifisert vedlikehold av håndslokkere.