Standard Norge har publisert NS-EN 12845:2015 og er tilgjengelig i deres nettbutikk.

Registreringsdato er 2015-06-26. Norsk oversettelse foreligger på Norsk Standard sine hjemmesider.

standard no logo