FG - Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd - har publisert en Sikkerhetsforskrift for brannsikring av kommersielle kjøkken. Denne kan fritt distribueres og ligger ute på nettsiden til FG

Sikkerhetsforskriften ble forankret i styret til FNO Skadedrift september 2015. BTF har vært en pådriver for denne Sikkerhetsforskriften og har sammen med andre deltatt i arbeidet med utformingen av denne. FG poengterer følgende:

Forslaget inneholder ingen spesifikke krav til når og på hvilket forsikringsobjekt sikkerhetsforskriften skal gjelde. Det er opp til hvert enkelt selskap å gjøre denne gjeldende i forhold til risikovurdering og krav til sikring.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at et bygg med krav til slokkeanlegg i henhold til byggeforskrift skal ha et egnet slokkesystem for ulike virksomheter. Normalt vil dette være et sprinkleranlegg i kombinasjon med eksempelvis et gassanlegg for utsatte elektrotekniske rom eller et slokkeanlegg for særskilt beskyttelse av frityr, koke- og stekeinnretninger hvor sprinkleranlegg ikke er egnet.

Sikkerhetsforskriften vil bli brukt på ulike måter av forsikringsselskapene – noen vil bruke den fullt ut og andre vil nok ikke gjøre den gjeldende for alle bygg og noen vil bruke deler av den.

FG melder at det er god respons på forskriften.