SP Fire Research har utført en test av CO-detektorer på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet. Man kom frem til at CO-detektorer gir betydelig tidligere alarm ved ulmebrann enn optiske røykvarslere.

Rapporten  sier at man kan halvere tid til alarm ved en ulmebrann ved å benytte CO-detektorer i tillegg til optiske røykvarslere. Dette gir personer økt sjanse for å rømme og overleve en ulmebrann som oppstår på nattestid. Les mer her hvor du også kan laste ned rapporten.