Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016.

Veiledningen kan lastes ned her og forskriften finner du her.