Det har vært en del debatt rundt bruk av innvendig galvaniserte og forsinkede rør i sprinkleranlegg. Det er påvist trykkøkning og dannelse av hydrogengass i vannfylte forsinkede rør. Fenomenet ble presentert på FG-sprinklerkonferansen i mars 2015.

FG - Forsikringselskapenes Godkjennelsesnevnd har i et notat gitt en orientering om problematikken, bransjesamarbeidet og status fra referansegruppen per desember 2015. Dette kan du laste ned her.