FG - Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd har sluttbehandlet revisjonen av vanntåkeveiledningen og publiserer denne på sine hjemmesider.

De fortelller at det kom inn få kommentater på høringsrunden. Alle ble behandlet av deres styrende organer og konkluderer med at de ønsker å være så tydelige som mulig. Derfor settes det krav til hvilke sertifiseringsorganer som gjelder, testrapportene skal være åpne og tilgjengelige, det settes krav til uavhengig kontroll og nytt for noen er at forsikring krever 2 uavhengige pumpesystemer, slik de gjør i mange andre land.

FG poengterer at dette er en veiledning og ikke et regelverk. Et annet parameter er at de ulike systemene har ulike former for opplæring, idriftsettelse osv.

De ser frem til å høste erfaringer med veiledningen og starte arbeidet med en form for opplæring, slik at det blir en fungerende kontrollform.