ADR/RID regelverket krever at det er et Teknisk Kontrollorgan Type A, som utfører periodisk kontroll av gassflasker, og dette gjelder bl.a. gassflasker som blant annet benyttes i stasjonære brannslokkeanlegg. Som eneste norske firma er Cylinder Tech AS akkreditert siden oktober 2016 som teknisk kontrollorgan Type A.

Det er DSB som har den nasjonale plikt i Norge til å utpeke teknisk kontrollorgan etter at akkreditering er oppnådd.

Du kan lese mer om periodisk kontroll av driftsatte eller brukte gassflasker og Cylinder Tech AS i denne presentasjonen.