Hvert år arrangerer BTF et fagmøte for sine medlemmer. For 2018 er det faggruppe sprinkler og kontroll som har ansvaret for arrangementet og datoen blir torsdag 8. til fredag 9. november.

Hvor årets fagmøte legges er ikke fastsatt, men vil bli publisert når det er inngått avtale med et arrangementssted.

Medllemmer får tilsendt innbydelse nærmere arrangementsdatoen.

For deg som ikke er medlem så er dette en av flere gode grunner for å vurdere medlemmskap. BTF har en bred medlemsmasse og du får tilgang til et interessant nettverk med hyggelige mennesker, som jobber for bransjens beste.