Norsk Standard, NS 3910, beskriver hvordan vedlikeholdet av håndslokkere skal utføres. Nå er et revisjonsforslag av standarden til høring. Høringsfristen er 15. oktober. På bakgrunn av erfaringer i bruk og endringer i markedet har Standard Norge funnet det nødvendig å skjerpe kravene i standarden.

 

En håndslokker som er i forskriftsmessig stand, gir god mulighet for brannbekjempelse, særlig på et tidlig stadium av en brannutvikling. Håndslokkere har lang levetid, men for at de skal virke som forutsatt, må de vedlikeholdes regelmessig. Det er eieren av håndslokkeren som har ansvaret for vedlikeholdet.

 

Høringsforslaget

I høringsforslaget foreslås det både tekniske og redaksjonelle endringer på flere punkter. De viktigste endringene er følgende:

 

• Intervall på ettersyn i bolig er endret

• Krav til kompetent virksomhet er skjerpet

• Krav til kompetent person er skjerpet: ansatt i, eller driver egen kompetent virksomhet

• Enkelte tabeller er oppdatert

• Det innføres fargekoder på plomberinger

• Vedlikeholdsetiketter og halsring er oppdaterte og normative

• Vedlikeholdsrapport er oppdatert og informativt

 

Klikk HER for lenke til forslaget.