De samme regler gjelder for gassflasker installert i et stasjonært slokkeanlegg, som for transportable gassflasker (TPED). BTF har laget en veiledende oversikt over regelverk og sammenheng.


EN 15004 – Fixed firefighting system — Gas extinguishing systems

 • Part 1: General Requirements - design, installation and maintenance, §9 angir krav til periodisk testing:
  • Containers shall be subjected to periodical tests as required by the relevant national standard.

 • Relevante norske standarder er:
  • NS-EN 10460 - Gassflasker av sveist aluminiumlegering, karbonstål og rustfritt stål - Periodisk kontroll og prøving
  • NS-EN 18119 - Sømløse gassflasker og -rør av stål og av aluminiumlegering - Periodisk kontroll og prøving


TPED - Transportable Pressure Equipment Directive 1999/36/EC (direktivet for transportabelt trykkutstyr)

 • Krever at det skal gjennomføres en systematisk (periodisk) tilstandskontroll for transportabelt trykkutstyr, men angir ikke intervallet.
 • 2012-11-22-1088 Forskrift om transportabelt trykkutstyr er den Norske utgaven av TPED.


ADR - den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods (transportregelverket)
 

 • Fastsetter intervallene for tilstandskontroller (bl.a. trykkprøving) av utstyr som omfattes av TPED.


PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE 97/23/EC – arbeidsgruppe «Working Pressure Group»

 • Arbeidsgruppen har utarbeidet en veiledning (Guideline 1/36) for gassflasker benyttet i stasjonære slokkeanlegg relatert til PED 97/23/EC artikkel 1 § 3.19, artikkel 3 § 1.1 andre avsnitt og Annex II, tabell 2. Veiledningen konkluderer med at det er ADR og TPED som gjelder:

  • If gas cylinders, which are placed on the market to be used for fixed fire extinguishing installations, are transported in a pressurized condition (e.g. to or from the filling station) they are covered by the ADR convention. Such gas cylinders are therefore excluded from the PED by virtue of Article 1 paragraph 3.19. Such cylinders are covered by the TPED.
  • Note 1: They do not fall under the case of Article 3 paragraph 1.1 second indent, which only refers to portable extinguishers.
  • Note 2: If they are not transported in pressurised condition but filled/refilled at the installation site they are covered by the PED.

 • Transportable gassflasker omfattes dermed av ADR og TPED også når de står fastmontert som del av et slokkeanlegg.


DSB - DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

 • DSB har ikke satt krav på intervaller, men henviser til intervallene i transportregelverket (ADR).


INTERVALLER FOR TRYKKPRØVING

 • ADR/IDR forskriften eller ADR-boka, kapittel 4, Tabell 1: KOMPRIMERTE GASSER angir trykkprøveintervallet.

 • Til dette trenger man UN-nummeret til slokkegassen som du finner på Sikkerhetsdatabladet, eller som leverandøren av slokkeanlegget kan opplyse om.